skip to Main Content
De Vliegreis Van De Veranderende Organisatie!

De vliegreis van de veranderende organisatie!

Post Series: Verandermanagement

Als een vliegtuig met bestemming Dallas (Verenigde Staten) vanaf Schiphol opstijgt en slechts 1 graad van haar koers afwijkt, eindigt het in Mexico-City. Interessant om te weten is dat de meeste vliegtuigen 95% van hun tijd juist meer dan 1 graad van hun gewenste koers afwijken. Hoe komt het dat ze uiteindelijk toch op de juiste bestemming uitkomen? Kennis van een aantal factoren is hier van belang; het startpunt, het eindpunt, de gekozen route en op ieder gegeven moment van de vliegreis weten wat de positie is ten opzichte van het einddoel, zodat bij afwijking tijdig bijgestuurd kan worden om terug op koers te komen.

De vliegreis als metafoor voor het bereiken van organisatiedoelstellingen

In veel opzichten kan een vliegreis vergeleken worden met verandering die organisaties zo gestructureerd mogelijk proberen te doorlopen terwijl er rekening gehouden wordt met de vele omgevingsvariabelen. Door middel van het continu monitoren van de voortgang op basis van prestatiemeting, kan de ingezette veranderkoers tijdig bijgestuurd worden waar nodig. Het einddoel? Arriveren op de gewenste bestemming op een zo optimaal mogelijke manier.

Wat is strategisch prestatiemanagement?

Prestatiemanagement stelt ons in staat om te oordelen over het functioneren van de organisatie en haar onderdelen. Het leert ons wat goed gaat en wat nog beter kan. Dit versterkt de interne, maar ook de externe oriëntatie van de organisatie en stelt het tevens in staat verantwoording af te leggen aan stakeholders. Het gaat om twee fundamentele aspecten:

  1. Efficiency (intern): de maatstaf hoe economisch om wordt gegaan wordt met de beschikbare (schaarse) middelen;
  2. Effectiviteit (extern): de mate waarin de eigen organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden en aan de verwachtingen van de stakeholders voldoen.

In deze reeks van blogs wordt onderstaande definitie van prestatiemanagement aangehouden:
“Het (bij)sturen van de organisatie door het systematisch definiëren van de missie, visie en strategie, deze te vertalen naar organisatiedoelstellingen en meetbaar te maken door het opstellen en vervolgens meten van de prestaties met behulp van kritieke succes- en prestatie-indicatoren.”

Prestatiemanagement als instrument en niet als doel op zichzelf

Prestatiemanagement is een instrument dat helpt bij het kwantificeren van resultaten van voorbije en actuele activiteiten gericht op het realiseren van vooropgestelde doelstellingen. Het is nadrukkelijk geen doel op zichzelf, maar een middel om ervoor te zorgen dat de organisatie de juiste dingen doet en de verwachte resultaten behaald. Voor het invoeren van succesvol prestatiemanagement is een cultuur van continue verbetering nodig. Essentiële ‘organisatie-elementen’ zoals de inrichting van processen, systemen en informatiestromen spelen een belangrijke rol. En vergeet vooral niet de menselijke factor; de medewerkers van de organisatie. Bij veel organisaties is dit namelijk de meest belangrijke resource in het behalen van resultaten en uiteindelijk succes! De kunst is het effectief orkestreren en leidinggeven aan de organisatie en haar elementen.

Hoe geeft u strategisch prestatiemanagement vorm in jouw eigen organisatie?

Om optimale resultaten te behalen kan een organisatie onder invloed van wijzigende omgevings- en organisatiefactoren een cyclus van continue verandering doorlopen.

Het opstellen van een prestatiemanagementsysteem begint bij het vormgeven van de huidige en de gewenste situatie en het plan hoe daar te komen. Als je namelijk niet weet waar een organisatie staat en waar het naartoe wil, kun je wel prestaties meten, maar weet je niet wat deze betekenen. Zijn deze wel of niet volgens verwachting? Zal er bijgestuurd moeten worden om de juiste doelstellingen te behalen en hoe? Strategische doelstellingen geven namelijk aan waar de organisatie over enkele jaren wil staan in relatie tot de externe markt en hoe ze gezien wil worden door stakeholders, waaronder de klanten.

Strategisch prestatiemanagement

Onderdeel van de strategie is bepalen welke kenmerken de organisatie onderscheidend maakt in de markt, wat de economische motor van de organisatie is en welke gewenste (non-)financiële prestaties bereikt moeten worden. Door doelstellingen te faseren in kleine haalbare deelresultaten, kan je beter op een kortere termijn prestaties meten, sturen en uiteindelijk successen behalen. Hierdoor wordt het eerder duidelijk of het langere termijn doel haalbaar is én blijft. Om dit te bereiken is het raadzaam alle stappen van de strategische prestatiemanagementcyclus te doorlopen.

Welcome on board

De volgende blog gaat over het bepalen van het startpunt. Een stukje bezinning waar de organisatie staat ten opzichte van de externe omgeving, de interne structuur, cultuur en samenstelling van de medewerkers. Hoe spelen deze factoren een rol? Hoe kan je reflecteren op het verleden en het heden? Maar nog belangrijker, hoe bepaal je welke eerste stap je moet nemen naar een succesvolle toekomst?

Elke (vlieg)reis begint met een eerste stap: ‘Welcome on board!’

Gebruikte bronnen:

  • Srinivas, S., “Effective Performance Management”, Journal of Business Logistics, Vol.30, Nr. 2, 2009, blz. 85-100
  • Zeglet, D., Alrawabdeh, W., Almadi, F., Shrafat, F.,”Performance Measurement Systems: Stages of development Leading tot Succes”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4, no.7, November 2012, blz. 440-448
  • Waal, A.A. de, ”High Performance Organizations: Een stand van zaken”, Holland Management Review, Nr. 116, 2007, blz. 67-72
  • Neely, A., Adam, C. and Crowe, P., “The performance prism in practice”, Measuring Business Excellence, vol. 5, no.2, 2001, blz.6-12, MCB University Press
  • Wentink, T. (2008), “Business Performance Management: Sturen op prestatie en resultaat”, Boom Academic, Amsterdam
Back To Top
X