skip to Main Content
Het Bepalen Van De Strategische Richting!

Het bepalen van de strategische richting!

Post Series: Verandermanagement

In deze reeks blogs staat de veranderende organisatie centraal. Bij het gebruikte strategisch verandermodel volgt na de interne en externe analyse: Bepalen van de eindbestemming. In deze blog aandachtspunten bij het maken van keuzes als de strategische richting bepaald wordt!

Manieren om de toekomstige strategische richting te bepalen

Een organisatie kan niet overal even goed in zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden waar de kostbare resources voor ingezet gaan worden. Wat ga je wel doen, maar ook wat ga je niet doen? Sommige zaken kunnen beter uitbesteed of helemaal niet gedaan worden.

Het vinden van de succesformule of de beste willen zijn mag geen doel op zichzelf worden. Het is juist het begrijpen waar je als organisatie het beste in kan worden, en even belangrijk waar je dat niet kan zijn. Het doel is de dingen te doen waar de organisatie goed in is, geld verdient en onderscheidend en succesvol is op de langere termijn om de continuïteit te waarborgen.

Strategische executie is vaak niet maakbaar

Plan vs. RealityStrategievorming en executie is lang gezien als een bewust en beheerst proces, waarbij door een juiste analyse een succesvolle, implementeer- en meetbare strategie ontstaat. Maar door de alsmaar groeiende complexiteit van omgevingsfactoren, is de beheersbaarheid van de interne aansturing, de relatie met klanten, de voorspelbaarheid van externe ontwikkelingen en daardoor de deelbaarheid van ‘generieke’ strategieën, steeds kleiner geworden.

Strategie executie is daarmee allesbehalve maakbaar. Het heeft continue aandacht nodig, en tijdige bijsturing als dat nodig is. De kans op succes neemt wel toe naarmate binnen een organisatie er meer sprake is van gedeelde betekenisgeving, een duidelijke focus gericht op een effectieve strategie en ‘in control’ te zijn over de organisatieprocessen. Eén blik op dezelfde toekomst en als organisatie daar gezamenlijk als één geheel naartoe bewegen.

Een veelheid aan strategische modellen

Door de jaren heen zijn vele verschillende strategieën bedacht. Iedere specifieke strategie geeft een eigen kader als het gaat om inrichting van de organisatie en bedrijfsvoering. Er worden verschillende specifieke competenties van medewerkers gevraagd en veelvuldig vinden er andere manieren van omgaan met de klant plaats. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam één primaire strategie te kiezen en de gehele organisatie-inrichting en prestatiesturing hierop in te richten. Als meerdere, soms tegenstrijdige, doelstellingen nagestreefd worden, wordt het bepalen van de cruciale prestaties complexer. Zo ook het beoordelen of de organisatie op de juiste koers is en blijft.Strategie, Execution and Succes

Maak duidelijke keuzes! Je kan als organisatie maar op één of enkele terreinen uitblinken. Pas de prestatiesturing aan op de gekozen primaire strategie. En zorg voor eenduidige en duidelijke doelstellingen zodat de organisatie optimaal presteert. Juist dan wordt de kans op succes exponentieel vergroot!

 

Back To Top
X