skip to Main Content
User Story Vs. Use Case

User story vs. Use case

User story en use case zijn bekende termen voor business analisten. En ook voor heel veel medewerkers met hele andere functies, of voor klanten en andere stakeholders. Handig! Want dankzij die compacte termen hoef je niet steeds opnieuw alles uit te leggen.

Toch is er een lastig punt. De termen zijn weliswaar bekend, maar er blijken uiteenlopende ideeën te bestaan over wat er precies bedoeld wordt met use case en user story. In de praktijk worden de twee termen zelfs geregeld door elkaar gehaald. Niet onbegrijpelijk: in de toepassing staan ze zij aan zij. Toch zijn het twee wezenlijk verschillende dingen.

Even de kennis opfrissen.

Een user story is een korte beschrijving van wat een klant wil met een systeem of product. De user story vormt dus de input voor het team; op basis daarvan worden de werkzaamheden besproken en uitgevoerd.

Een use case is iets technischer van aard: deze beschrijft wie wat met het systeem kan doen. Het systeem wordt dan feitelijk teruggebracht tot een aantal mogelijke gebruiksscenario’s. Use cases en de daarbij horende use case beschrijvingen vormen voor een groot deel de functionele documentatie van het systeem.

En nu de angel: waar in een conventionele omgeving de use cases de basis vormen voor het functioneel ontwerp op basis waarvan de software ontwikkeld wordt, is die basisrol in een agile omgeving weggelegd voor de user story’s. De user story’s verdwijnen bij de oplevering van het systeem, maar keren in zekere zin terug als use cases in de systeemdocumentatie. Die documentatie ontstaat tijdens het ontwikkelproces – en dus niet vooraf!

User story's

User story’s staan in de backlog, use cases zijn onderdeel van de documentatie

Wil jij meer weten over de noodzakelijke capaciteiten van een business analist? Neem dan hier een kijkje en download de belangrijkste agile tips!

De aanvliegroute voor de ontwikkeling van de software is dus als het ware andersom. En dat kan even wennen zijn. Medewerkers verwachten als vanouds use cases als input terwijl ze nu juist user story’s voorgeschoteld krijgen. Aan de agile business analist de taak om die denktrant om te buigen.

Gelijk nog maar even een misverstand tackelen. Het is namelijk niet zo dat elke user story één use case als resultaat heeft, of andersom. Soms volgen uit een enkele user story meerdere use cases en vaak zijn meerdere user story’s nodig om een complexe use case compleet te krijgen. Verwarrend?

Laat ik een concreet voorbeeld geven.

Als er een baby wordt geboren, dan wil (en moet) je daarvan aangifte doen. Een heldere use case. Maar wel eentje met een uitgebreide afhandeling die bestaat uit verschillende alternatieve paden. Want niet elke baby die in Nederland wordt geboren, heeft een Nederlandse vader en een Nederlandse moeder. Er kan een buitenlandse ouder in het spel zijn. Of er is een tweeling geboren. Of …

Je snapt: deze ‘simpele’ use case is absoluut niet in één user story te vangen. En dat komt dus veel vaker voor.

Agile bekeken is dat geen punt. Want een slimme product owner kiest er met zijn team voor om de user story uit de backlog op te delen in kleinere user story’s van hanteerbaar formaat. Om die vervolgens een voor een te ontwikkelen en te verwerken. Dat is stap één.

Stap twee is om ook klanten en stakeholders mee te krijgen in deze aanpak. Ervoor te zorgen dat ze vertrouwen houden en niet denken dat er zaken worden vergeten.  Verlies van vertrouwen is een reëel risico als klanten de user story en de use case niet goed van elkaar kunnen onderscheiden.

Terwijl uiteindelijk die gefaseerde, agile aanpak uiterst verhelderend werkt. Voor alle partijen. Door de user story goed te splitsen en de use cases iedere sprint een stukje uit te breiden kijkt het team juist naar alle mogelijke invliegroutes van het systeem. Samen vormen de user story’s zo een prachtige puzzel waarin je de use case uit het begin steeds terugziet, en waarin de verschillende opties voor de gebruiker de rode draad zijn.

Wil jij meer weten over de noodzakelijke capaciteiten van een business analist? Neem dan hier een kijkje en download de belangrijkste agile tips!
Back To Top
X