skip to Main Content
De Oplossing Voor Zijn

De oplossing voor zijn

Denk jij ook liever in oplossingen dan in problemen? Ben je eerder van de snelle actie en dito aanpak dan van vooraf plannen maken? Proactief, resultaatgericht en probleemoplossend vermogen: stuk voor stuk prima kwaliteiten voor een glansrijke carrière. In wat dan ook.

Tenzij je een goede business analist wilt zijn.

Stel het probleem dan liever wél centraal. En begin met een pas op de plaats. Neem afstand, ga terug naar het begin. Waar staat de organisatie voor? Waar willen ze heen? En wat is het echte probleem? Beoordeel de effecten van een naderende verandering in alle rust. Dat loont.

Dit is absoluut geen tegendraadse stelling. Realiseer je dat het juist de taak is van de business analist om een goede aanpak te bedenken waar álle stakeholders bij gebaat zijn. Dat de oplossing en de aanpak moeten stroken met de visie van de organisatie en de vastgestelde doelen, of dat juist de visie niet meer strookt met de actualiteit en dat je die moet bijstellen. Dat zicht op het grote plaatje én inzicht in kleinere details van belang zijn. En dat de business analist precies moet weten op welk moment hij welke rol moet spelen om het project op het goede spoor te houden.

Soms is het verrassend dat business analisten toch in de valkuil stappen van té snel willen denken in concrete oplossingen. Dat ze agile te makkelijk verbinden met snel aan de slag moeten. Dat ze soms moeite hebben om afstand te nemen om in alle rust de situatie te kunnen doorgronden. Of dat ze daar te weinig tijd voor krijgen van haastige opdrachtgevers. Zeker als een project zich nog in de voorbereidende fase bevindt is het wel slim en nodig om eerst doel en visie te bepalen. Op zo’n moment volop investeren in extra bedenktijd betaalt zich later dubbel en dwars uit.

Een voorbeeld. Een grote organisatie had behoefte aan een nieuw IT-systeem om betalingen te kunnen verwerken. Dat project werd klein opgestart, want ‘dan konden ze ook snel beginnen’. En de eerste prototypes zagen er absoluut veelbelovend uit. Tot er veel meer toekomstige gebruikers bleken te zijn dan vooraf bedacht en software én architectuur totaal ongeschikt waren voor die aantallen. Hadden ze dat vooraf wel goed onderzocht, dan hadden ze meteen in die richting kunnen gaan werken. (En nog steeds klein kunnen beginnen.)

Eigenlijk is het gewoon logisch. Want een te snel gekozen aanpak die de belangen van een deel van de stakeholders schaadt, zal nooit werken. Een vliegensvlugge oplossing die niet aansluit bij de visie van de organisatie, kan uiteindelijk niet worden geïmplementeerd of heeft niet het gewenste effect. Zeker bij de start van een project is het daarom cruciaal dat de business analist eerst een stap achteruit zet en terugpakt naar het begin. Wat is de visie van de organisatie? Wat zijn de kernwaarden en de doelen? Waar wil de organisatie heen? Ga na of doelen en visie nog stroken met de huidige situatie. Is dat allemaal helder dan kun je de gewenste situatie bepalen en die koppelen aan de harde werkelijkheid. Heb je eerst alles goed in kaart gebracht dan ben je veel beter in staat om verschillende oplossingsrichtingen uit te werken.

En nee, dit is bepaald geen pleidooi voor grootse ontwerpen vooraf waarmee we terug naar watervallen gaan. Juist als je agile wilt werken is het enorm belangrijk om de doelen van de organisatie te kennen. Die doelen helpen je om elke sprint, iteratie of increment weer de juiste keuzes te maken. En dat helpt weer om dan wel snelheid te maken.

Zo’n open blik is cruciaal, zeker voor een business analist. Want écht kritisch en onbevangen naar een probleemsituatie kijken kan pas als je goed zicht hebt op de stappen die je als bedrijf hebt gezet en waar je heen wilt. Bovendien moet de business analist, afhankelijk van de fase waarin een project zit,  in de details kunnen duiken of juist het grote plaatje bewaken en tijdig bij kunnen sturen. Te snel denken in oplossingen remt dat open vizier. Terwijl je na een rustige en gedegen start juist stevig gas kunt geven.

6 TIPS VOORAF

  1. Zorg dat je visie en doel van de organisatie goed op je netvlies hebt.
    Zijn visie en/of doel van de organisatie niet helder voor je, dan loop je het gevaar dat je oplossing uiteindelijk niet goed past bij de organisatie – en dat kan om hele kleine details gaan.
  2. Ga na of je de belangen van alle stakeholders dient met je oplossing. Zijn stakeholders niet gebaat bij jouw oplossing of – erger nog – schaad je hun belangen, dan zal je oplossing nooit gerealiseerd worden.
  3. Verzeker je ervan dat je pas in de startblokken gaat staan als je zeker weet dat goed zicht hebt op het verloop van het project. Waar wil de organisatie uiteindelijk heen? Alleen dan ben je in staat om je oplossing perfect af te stemmen op de huidige en toekomstige situatie en zo dus bijdragen aan een betere werkwijze.
  4. Werk in kleine stappen. Dat geldt zeker voor grote programma’s die soms jaren duren; het kan dan moeilijk zijn focus te houden. Bepaal dus je einddoel en knip dat vervolgens op in stappen. Maak de eerste stap concreet, bijvoorbeeld één kwartaal, en werk tijdens die periode het doel voor het volgende kwartaal weer uit. Toets bij het bepalen van je kwartaaldoelen steeds of je nog op één lijn zit met je visie.
  5. Hoed je voor haastige opdrachtgevers – bij agile draait het juist om wendbaarheid. Ga je te snel van start dan loop je juist het risico om vast te lopen. Neem liever letterlijk wat afstand en bewaar de rust.
  6. Koester je open blik! Misschien wel de belangrijkste eigenschap van een business analist. Door werkelijk open, onbevangen en kritisch te kijken naar de huidige en de gewenste situatie en de verschillende belangen kun je de juiste stappen zetten naar de optimale oplossing.
Wil jij meer weten over de noodzakelijke capaciteiten van een business analist? Neem dan hier een kijkje en download de belangrijkste agile tips!
Back To Top
X