skip to Main Content

Waardering
7,8

Taal
Nederlands

Duur
3 dagen

Over de cursus IREB Foundation

De kans dat een project of een verandering succesvol wordt uitgevoerd, valt of staat met een goede en volledige requirements-specificatie én het management hiervan.

In deze driedaagse cursus leer je als requirements engineer, informatieanalist, businessanalist of businessarchitect wat de verschillende stappen zijn in het proces van requirements engineering en welke activiteiten je als requirements engineer uitvoert in deze stappen.

Certificaat IREB en BCS uitwisselbaar

In 2013 hebben IREB en BCS een Memorandum of Understanding getekend waarin staat dat het IREB CPRE Foundation certificaat uitwisselbaar is met het BCS Requirements Engineering certificaat voor kandidaten die het BCS Internatinaal Diploma in Business Analysis traject volgen.

Wat levert het op?

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

  • Aan te geven wat het belang van requirements engineering is, wat de hoofdactiviteiten van requirements engineering zijn en welke vaardigheden een requirements engineer moet hebben;
  • De context waarin een systeem zich bevindt te identificeren en te modelleren;
  • Belanghebbenden te identificeren en de meest geschikte elicitatietechnieken (zoals interviews, veldobservaties, workshops, use cases) in te zetten in specifieke situaties voor het eliciteren (uitvragen) van requirements;
  • Een onderbouwde keuze te maken voor de manier waarop requirements gedocumenteerd kunnen worden en welke hulpmiddelen (sjablonen, kwaliteitscriteria, verklarende woordenlijsten) hierbij een rol spelen;
  • Aan te geven met welke taalkundige zaken je rekening moet houden wanneer requirements in natuurlijk taal vastlegt worden;
  • Requirements vast te leggen in verschillende soorten modellen, zoals het klassendiagram en het ERD-diagram (gegevensperspectief), het use case model en het activity diagram (funtioneel perpectief), en het state transition diagram (gedragsperspectief);
  • Verschillende validatietechnieken voor requirements in te zetten (reviews, inspecties, walkthroughs). Tevens leer je omgaan gaan met conflicterende requirements van verschillende stakeholders;
  • Requirements te managen en te prioriteren naar één (bijv. MoSCoW) of meerdere criteria en traceerbaarheid tussen requirements en versie- en wijzigingsbeheer voor requirements in te richten;
  • Aan te geven op welke manier toolondersteuning t.b.v. requirementsmanagement ingezet kan worden en waarop gelet moet worden bij de implementatie van toolondersteuning;

Wanneer je deze cursus hebt afgrond, beschik je over een gedegen hoeveelheid kennis voor het uitvoeren van het hoofdproces van requirements engineering. Je levert hiermee een waardevolle bijdrage aan het succes van systeemimplementaties binnen je organisatie.

Examen en certificering

Taal cursusmateriaal:
Taal examen:
Spreektaal cursus:
Tijd voor examen:
Type examen:
Type vragen:
Woordenboeken:

Nederlands en Engels (boek)
Nederlands
De cursus wordt in het Nederlands gegeven, tenzij anders gewenst
75 minuten
Gesloten boek
Meerkeuze
Toegestaan

Als je slaagt voor het examen, ontvang je het certificaat IREB CPRE op foundation niveau. Dit certificaat is inwisselbaar voor het certificaat van de kernmodule Requirements Engineering van het curriculum voor het BCS International Diploma in Business Analysis.

Inschrijven

Back To Top
X