Business Processes en Business Rules

Het beschrijven van bedrijfsprocessen en bedrijfsregels is een specialistische taak

Bedrijfsprocessen optimaliseren door te ordenen

Een bedrijfsproces of business process: het is als het ware een ordening van alle activiteiten die nodig zijn om een product of dienst te leveren. Loopt iets niet lekker? Worden er fouten gemaakt? Of gaat het niet efficiënt? Dan kijken managers vaak als eerst naar de bedrijfsprocessen. Een analist kan deze processen analyseren en optimaliseren. Maar het kan ook zijn dat hij ze beschrijft en uniform implementeert. Of een herontwerp maakt. In zijn geheel noemen we dit ook wel Business Process Management, wat raakvlakken heeft met Lean, Six Sigma en Business Process Reengineering.

Van brontekst tot begrijpelijke regels

Vanuit de bedrijfsprocessen kom je automatisch in aanraking met bedrijfsregels of ‘business rules’. Business rules komen vaak voort uit wet- en regelgeving. Het zijn regels die een bepaald aspect van een organisatie begrenzen. Iedere organisatie zit er vol mee. Als een organisatie besluit om deel van hun processen te digitaliseren, is extra inspanning nodig om van de brontekst (de juridisch beschreven wet- en regelgeving) te komen tot leesbare, executeerbare en te automatiseren regels. Het stroomlijnen van deze wirwar aan regels en het vertalen naar begrijpelijke regels is de specialistische taak van een analist. Via Business Rule Management waarborgt een organisatie dat deze regels actueel en traceerbaar blijven. Met de verdere digitalisering, informatie-gerichtwerken is het grip krijgen op je bedrijfsregels essentieel, ook voor compliancy en transparantie.

Zoveel te doen. Zoveel te leren. Welke koers wil jij op?

Mogen we meedenken over jouw koers?