Analyse

“Een degelijke analyse is de fundering voor het realiseren van een succesvolle en werkbare oplossing”

Analyseren vanuit een 360 graden-blik

Spelen er veranderingen die invloed hebben op de manier waarop organisaties hun informatie organiseren en toegankelijk maken? Dan is een degelijke analyse een voorwaarde om tot een succesvolle, werkbare oplossing te kunnen komen. In dit vakgebied draait het om het analyseren van de situatie, het achterhalen van de daadwerkelijke behoefte en wensen van iedereen die met deze verandering te maken heeft en het vertalen ervan naar bruikbare oplossingen. Het is hierbij belangrijk om een brede, 360 graden-blik te houden en de analyse altijd vanuit het grote, samenhangende plaatje te zien: doelstellingen, bedrijfsprocessen, requirements, informatie (gegevens), techniek én mensen.

Het doel bepaalt jouw werkzaamheden

Analyse is een vak met verschillende functies en rollen zoals business analist, business informatie analist, bedrijfsproces specialist, informatieanalist of requirements engineer. De werkzaamheden zijn afhankelijk van jouw functie en rol, maar ook van je doel. Is bijvoorbeeld het realiseren van een informatievoorziening je doel, dan voer je de analyses uit binnen teams in een agile-omgeving waarbij je met name bezig bent met user-stories, requirements, bedrijfsprocesstappen, gegevensmodel en informatiefuncties. Is de doelstelling wat vager en abstracter zoals het doorvoeren van een verandering (business change), het oplossen van knelpunten of het realiseren van verbeteringen, dan zal je meer vanuit het business domein werken en ben je druk met impact-analyse, copafijth-analyse, business case, baten, stakeholdermanagement, herontwerp bedrijfsprocessen en business requirements.

Zoveel te doen. Zoveel te leren. Welke koers wil jij op?